781 547 023
gabinet@dolanskadent.pl
ul. Zakopiańska 166
30-434 Kraków
poniedziałek i środa: 14:00 - 19:00
Wtorek: 9:15 - 14:00
Czwartek: 10:00 - 15:00
  UMÓW WIZYTĘ: 781 547 023

Licówki porcelanowe

Licówki porcelanowe to cienkie, transparentne uzupełnienie protetyczne, które wykonane jest z ceramiki skaleniowej, ceramiki wzmacnianej miką i porcelany wzmacnianej leucytem. Licówki porcelanowe w głównej mierze służą do zrekonstruowania zniszczonego zęba pacjenta. Podczas wyboru zębów, które kwalifikują się do tego zabiegu, bierze się pod uwagę ile w danym zębie jest wypełnień, oraz czy są one rozległe. W przypadku kiedy ząb ma dwa – trzy wypełnienia oraz jeżeli ich zasięg kończy się na powierzchni podniebiennej zęba, zamiast licówek bierze się pod uwagę korony porcelanowe. Wynika to z faktu, że licówki odtwarzają jedynie jedną powierzchnię zęba, a korona otaczać będzie ząb z każdej strony, a przy okazji go wzmocni.


Badania potwierdzają, że im cieńsza jest licówka, tym lepsze i dużo trwalsze jest jej połączenie z zębem. Licówki porcelanowe są wykorzystywane przede wszystkim w przypadku korekt powierzchni (faktury) niektórych zaburzeń rozwojowych szkliwa, kształtu (zarówno długości, jak i szerokości) zębów przednich, jak również zębów przedtrzonowych.


Trwałość licówki porcelanowej uzależniona jest między innymi od pielęgnacji zębów oraz dziąseł, jak również od jakości uzębienia pacjenta oraz sposobu, w jaki dba on o swoje zęby. Istotne jest również, że po wykonaniu licówek u pacjenta konieczne jest, aby przynajmniej dwa razy do roku przychodził on na wizyty kontrolne.


Licówki porcelanowe mają zastosowanie w korektach kształtu zęba – zarówno w przypadku erozji, jak również w przypadku nieestetycznych wypełnień. Licówki stosuje się również w przypadku, kiedy ząb jest złamany lub też posiada starte brzegi. Licówki porcelanowe pomagają również w zamknięciu przerwy pomiędzy zębami.


Przesłanką do niewykonania licówek u pacjenta może być między innymi nieprawidłowy zgryz. Licówek porcelanowych nie stosuje się również u pacjentów, u których występują parafunkcje, jak również u osób cierpiących na bruksizm. Zabiegu licówek porcelanowych nie wykonuje się również u osób z małymi zębami, w przypadku przebarwień zębów, kiedy ząb jest bardzo zniszczony lub posiada rozległe wypełnienia.

SPRAWDŹ DOJAZD

781 547 023
gabinet@dolanskadent.pl
ul. Zakopiańska 166
30-434 Kraków
poniedziałek i środa: 14:00 - 19:00
wtorek: 9:15 - 14:00
Czwartek: 10:00 - 15:00