781 547 023
gabinet@dolanskadent.pl
ul. Zakopiańska 166
30-434 Kraków
poniedziałek i środa: 14:00 - 19:00
Wtorek: 9:15 - 14:00
Czwartek: 10:00 - 15:00
  UMÓW WIZYTĘ: 781 547 023

Mosty

Mosty dentystyczne (protetyczne) są uzupełnieniem, które wykonuje się w celu zrekonstruowania brakującego zęba – ewentualnie kilku zębów. W celu zamaskowania braku zęba wykorzystuje się most dentystyczny. Luka, jaką chcemy uzupełnić, powinna być otoczona przynajmniej dwoma zębami pacjenta, które stanowić będą filary. Filarami dla mostu mogą być również implanty umiejscowione po jednym z każdej strony ubytku w jamie ustnej.

Mosty dentystyczne mocuje się na stałe lub tymczasowo. W przeszłości wykonywano mosty dentystyczne przy użyciu złota lub stopów metali. Aktualnie nie wykonuje się już mostów z zastosowaniem tych materiałów, głównie ze względu na całkowity brak aspektu estetycznego, który jest istotny dla pacjenta. Na chwilę obecną, mosty dentystyczne wykonuje się ze stopu metali olicowanych ceramiką (porcelaną), z porcelany, z kompozytu (jest to most tymczasowy) lub z akrylu (rozwiązanie to również zaliczane jest do mostu tymczasowego).
Trwałość mostów wykonanych z porcelany szacuje się na około piętnaście do dwudziestu lat. Jednak, jak pokazuje doświadczenie mogą one służyć pacjentowi zdecydowanie dłużej. Mosty protetyczne służą do zrekonstruowania zniszczonych zębów pacjenta (jego własnych). Mosty protetyczne mogą być również zamocowane na implantach – w momencie, kiedy odtwarzane są brakujące zęby.


Mosty tymczasowe wykonywane są przede wszystkim z akrylu oraz kompozytu. Wykonuje się je w kilku podstawowych kolorach. Mosty tymczasowe wykonane są bardzo estetycznie, jednak nie mogą być one traktowane jako ostateczne rozwiązanie w leczeniu ubytków. Z reguły mosty tymczasowe montowane są pacjentom przy użyciu cementu stomatologicznego. Przeznaczone są przede wszystkim dla pacjentów, którzy oczekują na wstawienie im mostu stałego wykonanego np. z porcelany. Przeciwskazaniami do zamontowania mostu u pacjenta może być np. za duża przestrzeń do uzupełnienia, nietolerowanie mostu przez błonę śluzową, czy wątpliwości związane z wymaganą wytrzymałością zębów mających stać się filarami dla mostu.

SPRAWDŹ DOJAZD

781 547 023
gabinet@dolanskadent.pl
ul. Zakopiańska 166
30-434 Kraków
poniedziałek i środa: 14:00 - 19:00
wtorek: 9:15 - 14:00
Czwartek: 10:00 - 15:00